คู่ ค้ า (Our Partners)


 

สิ ค้ นํ า (Recommend Products)


 

 

ลู ค้ ส่ า (Parts of Our Customers)


 

 

จั สิ ค้ า (P r o P a k A s i a 2019)


 

ติ ต่

Contact Us


 

Food Innovations and Development Co.,Ltd (FID)

36/44 อาร์เค บิซ เซ็นเตอร์ ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสิงต้นนุ่น

เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

โทร : 02-171-7668

มือถือ : 081-550-5566

Email: sales@fidthailand.com