สินค้า > ระบบคลังสินค้า และสายพานลำเลียง > ระบบยานพาหนะนำทางแบบมีราง Railed Guided Vehicle System (RGVs)

ระบบยานพาหนะนำทางแบบมีราง Railed Guided Vehicle System (RGVs)


 

Consoveyo Railed Guided Vehicles Systems (RGVs)

The Rail Guided Vehicle System is based on intelligent, high-speed and floored rail-guided vehicles fitted for a wide range of load handling applications. This technology is an efficient, cost-effective and fast option for complex sorting applications or connecting very distant points. It is also an interesting alternative to long conveyor lines when the load handling units are not standardized.

Our system is formed by the Rail Guided Vehicles (RGVs) and their floor-fixed track rail (including running rails, rail switching devices, lifts and maintenance areas, among others). In addition, we may provide specific elements (i.e. fences, access controls or light barriers) that are required to ensure a completely safe working environment for operators.

Main configurable characteristics:

  • RGV system performance
  • Type of handled load units: pallets, containers, totes, cartons, frames
  • Number and type of load handling devices
  • Load capacity: total weight
  • Working conditions