บริษัท ฟู้ดอินโนเวชั่นแอนด์เดเวลอปเม้นท์ จำกัด (FID) 

คือผู้ขายและผู้ให้บริการเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าอาหารแปรรูป รวมถึงเครื่องจักรสำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์ต่างๆให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมอุปโภคต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนและอื่น ๆ เครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดของเรานั้นเป็นเครื่องจักรที่มีมาตรฐานสูงจากทวีปยุโรป และเครื่องจักรทุกชิ้นนำเข้าจากหลายประเทศในยุโรปเช่น เยอรมัน อิตาลี สเปน เนเธอร์แลนด์ และอื่นๆ

นอกจากนี้เรายังให้บริการลูกค้าด้วยโซลูชั่นต่างๆมากมาย อธิเช่น เครื่องจักรที่สามารถสั่งทำให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ตลอดถึงการให้บริการออกแบบและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับกระบวนการผลิตแบบครบวงจรตั้งแต่เริ่มต้นของสายการผลิตจนถึงสิ้นสุดสายการผลิต นอกจากเครื่องจักรที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพจากยุโรปแล้ว เรายังคงให้บริการลูกค้าในด้านการติดตั้งเครื่องจักร และการบริการหลังการขาย เช่น การดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร, การซ่อมเครื่องจักร รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักร และให้คำปรึกษาต่างๆ จากทีมงานวิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ที่ผ่านการอบรมโดยตรงจากคู่ค้าของเรา